Lokalni izbori 2017.

1. Obavijest za predlagatelje kandidacijskih lista za članove općinskog vijeća Općine Nuštar, te predlagatelje kandidata za općinskog načelnika Općine Nuštar

Obavještavaju se ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista za članove općinskog vijeća Općine Nuštar, te ovlašteni predlagatelji kandidata za općinskog načelnika Općine Nuštar da svoje kandidature mogu predati

21. travnja 2017. od 07,00 do 15,00 sati

22. – 23.travnja 2017. od 09,00 do 12,00 sati

24. – 28. travnja 2017. od 07,00 do 15,00 sati

29. travnja – 01. svibnja 2017. od 10,00 do 13,00 sati

02. svibnja 2017. od 07,00 do 15,00 sati

03. svibnja 2017. od 07,00 do 15,00 sati i od 17,00 do 20,00 sati

04. svibnja 2017. od 07,00 do 00,00 sati

u sjedištu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Nuštar, Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1 (zgrada Općine Nuštar), 

*Cijeli tekst Obavijesti nalazi se na dnu stranice u ''Prilozi'' 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane i njihove zamjenike

   Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Uputa za postupak kandidiranja političkim strankama i biračima – predlagateljima kandidacijskih lista/kandidatura

Obvezatnom uputom L-II Državno izborno povjerenstvo je propisalo redoslijed radnji i tijek rokova za provedbu lokalnih izbora. Rok za predaju kandidacijskih lista/kandidatura lista počinje 21. travnja 2017. u 00.00 sati,  a ističe 04. svibnja 2017.  u 24.00 sati. Ovlašteni predlagatelji obrasce i upute o potrebnoj dokumentaciji koja se dostavlja u  postupku kandidiranja mogu, počevši od 21. travnja 2017. kupiti u prodavaonicama Narodnih novina ili preuzeti s internetskih stranica Državnog izbornog povjerenstva (www.izbori.hr).

Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista i kandidata su političke stranke i birači. Kada birači predlažu kandidacijske liste i kandidate, predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača. Potpise birača za predlaganje kandidata za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike dužne su prikupiti i političke stranke. Potreban broj potpisa propisan je člankom 11. i člankom 12. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12 i 121/16).

Prilikom zaprimanja kandidacijskih lista Općinsko izborno povjerenstvo izvršiti će provjeru podataka o kandidatima u kandidacijskim listama/kandidaturama pomoću informatičke aplikacije, kao i provjeru podataka o biračima koji podržavaju kandidacijske liste/kandidature. Zbog vremena koje je potrebno izdvojiti za provjeru/obradu gore navedenih podataka (predvidivo oko 3 sata za svaku kandidacijsku listu) preporučuje se najava termina predaje kandidacijske liste /kandidature Općinskom izbornom povjerenstvu na slijedeće kontakte:

Telefon: 032 388 921, Mobitel: 098 93 48 271, 098 16 85 127, Mail: oip.nustar@izbori.hr

Također, za sve ostale informacije vezane uz pripremu i provedbu lokalnih izbora možete se obratiti Općinskom izbornom povjerenstvu na gore naveden kontakte radnim danom u vremenu od 7.00 do 15.00 sati. Termini dežurstva Općinskog izbornog povjerenstva objavljeni su na web stranici Općine Nuštar www.nustar.hr  i oglasnoj ploči Općine Nuštar.

S poštovanjem, Predsjednik Općinskog izbornog  povjerenstva: Ivana Lovrić Vidaček, dipl. iur.

____________________________________________________________________________________________________________________________

4. OBAVIJEST BIRAČIMA

Nastavno na Objavu biracima Ministarstva uprave, KLASA: 013-01/17-01/22; URBROJ:515-03-01-02/1-17-3 od 20. travnja 2017. i objavu biračima Ministarstva uprave KLASA: 013-01/17-01/22; URBROJ: 515-03-01-02/1-17-4 od 20. travnja 2017. godine,  koje su objavljene na web stranicama Ministarstva uprave i Ureda državne uprave u Vukovarsko­ srijemskoj županiji,  obavještavaju  se birači s područja Vukovarsko-srijemske županije: Birači mogu izvršiti pregled, zatražiti dopunu ili ispravak  podataka  upisanih  u  registar  birača,  svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme u:

Sjedištu Ureda državne uprave u Vukovaru, Županijska 11 , tel. 032/492-054,

lspostava Vinkovci Glagoljaška 27, tel. 032/344-071 i 344-097,

lspostava Županja, Strossmayerova 18 ,  tel. 032/826-324 i 826-322

u vremenu  od 07,00 do  15,00 sati.

Pozivamo pripadnike nacionalnih manjina, odnosno pripadnike hrvatskog naroda, koji ce napuniti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim  uredima. Podsjećamo birače da na lokalnim izborima mogu glasovati samo u mjestu svog prebivališta te da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Zahtjevi  za dopunu  ili ispravak  podataka  u registru  birača mogu se podnositi zaključno do srijede 10. svibnja 2017. godine

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje ( npr: osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice ) biraču će se izdati onoliko potvrda koliko se vrsta izbora provodi na njegovom biračkom mjestu. Potvrde  za  glasovanje  izdavat  će  se  u Sjedištu ureda, Ispostavama i na  naknadno određenim mjestima.

Objava biračima i Objava biračima pripadnicima nacionalnih manjina, nalazi se na dnu stranice u ''Prilozi''

______________________________________________________________________________________________________________________________________