Lokalni izbori 2017.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NEZAVISNIH VIJEĆNIKA OPĆINE NUŠTAR

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. - 31.12.2018.

 

Objavljuje se financijsko izvješće nezavisnih vijećnika Vijeća Općine Nuštar. Izvješća se nalaze u dolje objavljenim PDF dokumentima s imenom i prezimenom vijećnika.

 

DARIO NOVAK

JOSIP PAP

KATARINA POPOVIĆ

ROBERTA MESIĆ

ZDRAVKO SESAR

DARKO ČULJAK

MATEJ VRSELJA

HRVOJE PERIŠA

MARTINA JOZIĆ

 

TOMISLAV VELIĆ

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NEZAVISNIH VIJEĆNIKA OPĆINE NUŠTAR

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 30.06.2018.

 

Objavljuje se financijsko izvješće nezavisnih vijećnika Vijeća Općine Nuštar. Izvješća pogledajte u dolje objavljenim PDF dokumentima s imenom i prezimenom vijećnika.

 

DARIO NOVAK

JOSIP PAP

KATARINA POPOVIĆ

ROBERTA MESIĆ

ZDRAVKO SESAR

DARKO ČULJAK

MATEJ VRSELJA

TOMISLAV VELIĆ

HRVOJE PERIŠA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NEZAVISNIH VIJEĆNIKA OPĆINE NUŠTAR

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2017.

Objavljuje se financijsko izvješće nezavisnih vijećnika Vijeća Općine Nuštar. Izvješća pogledajte u dolje objavljenim PDF dokumentima s imenom i prezimenom vijećnika.

 

DARIO NOVAK

JOSIP PAP

KATARINA POPOVIĆ

ROBERTA MESIĆ

ZDRAVKO SESAR

DARKO ČULJAK

MATEJ VRSELJA

TOMISLAV VELIĆ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka temelju članka 126. stav 7. i 8. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj: 144/12, 121/16. dalje Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Nuštar dana 06. srpnja 2017. objavljuje i utvrđuje CJELOVITO IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA  IZBORA LOKALNIH IZBORA 2017.g.

 

I. Za potrebe održavanja izbora za članove Općinskog vijeća Općine Nuštar i načelnika Općine Nuštar utrošeno je ukupno 114.934,16 kuna, unaprijed osiguranih u proračunu Općine Nuštar.

II. Navedena sredstva korištena su na slijedeći način:

 

-          tiskanje glasačkih listića.....................................................................3.665,60 kuna

-          trošak objave oglasa u službenog glasilu…………………….….…11.160,00 kuna

-          trošak naknade biračkim odborima...................................................50.127,47 kuna

-          trošak naknade članovima stalnog i proširenog sastava izbornog povjerenstva...................................................................................... 46.697,95 kuna

-     trošak naknade obrade Poreznoj upravi ............................................... 605,14 kuna

-     materijalni trošak…………………………………………..….……. 2.678,00 kuna

Naknade su izražene u bruto iznosima.          

 

III. Ovo cjelovito izvješće objavit će se na internetskim stranicama Općine Nuštar.

 

Predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva

Općine Nuštar, Ivana Lovrić Vidaček

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine Nuštar 4. lipnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Nuštar utvrdilo je i objavljuje REZULTATE IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE NUŠTAR

I.Od ukupno 4.672 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.494 birača, odnosno 53,38%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.493 birača, odnosno 53,36%. Važećih listića bilo je 2.435, odnosno 97,67%. Nevažećih je bilo 58 listića, odnosno 2,33%.

II.Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

 

1.Kandidat: HRVOJE DRINOVAC 1.717 glasova 68,85%

Zamjenik kandidata: DRAGO MRKONJIĆ

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 

2.Kandidat: JOSIP IVANKOVIĆ   718  glasova 28,79%

Zamjenik kandidata: IVAN NEDOKLAN

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

 

III.Na osnovi članka 97. stavka 1. Zakona,za općinskog načelnika Općine Nuštar izabran je HRVOJE DRINOVAC a za zamjenika općinskog načelnika izabran je DRAGO MRKONJIĆ

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE NUŠTAR

IVANA LOVRIĆ VIDAČEK

*Original teksta rezultata uzbora nalazi se u privitku

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBAVIJEST

Obavještavaju se sudionici drugog kruga na izboru za općinskog načelnika Općine Nuštar da

 

1. Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe

2. Izvješće o troškovima izborne promidžbe (rashodima) do dana podnošenja izviješća

 

mogu predati 27. svibnja 2017. od 10,00 do 14,00 sati u sjedištu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Nuštar, Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1 (zgrada Općine Nuštar), 1. kat- vijećnica, a u skladu s člankom 24. stav 1.Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ( Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16)

 

 PREDSJEDNICA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE NUŠTAR:

Ivana Lovrić Vidaček v.r.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NUŠTAR I REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA nalaze se u ''Prilozi'' na dnu stranice

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA I OPĆINSKOG VIJEĆA, TE RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA možete pročitati pri dnu stranice u ''Prilozi''

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1. Obavijest za predlagatelje kandidacijskih lista za članove općinskog vijeća Općine Nuštar, te predlagatelje kandidata za općinskog načelnika Općine Nuštar

Obavještavaju se ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista za članove općinskog vijeća Općine Nuštar, te ovlašteni predlagatelji kandidata za općinskog načelnika Općine Nuštar da svoje kandidature mogu predati

21. travnja 2017. od 07,00 do 15,00 sati

22. – 23.travnja 2017. od 09,00 do 12,00 sati

24. – 28. travnja 2017. od 07,00 do 15,00 sati

29. travnja – 01. svibnja 2017. od 10,00 do 13,00 sati

02. svibnja 2017. od 07,00 do 15,00 sati

03. svibnja 2017. od 07,00 do 15,00 sati i od 17,00 do 20,00 sati

04. svibnja 2017. od 07,00 do 00,00 sati

u sjedištu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Nuštar, Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1 (zgrada Općine Nuštar), 

*Cijeli tekst Obavijesti nalazi se na dnu stranice u ''Prilozi'' 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane i njihove zamjenike

   Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Uputa za postupak kandidiranja političkim strankama i biračima – predlagateljima kandidacijskih lista/kandidatura

Obvezatnom uputom L-II Državno izborno povjerenstvo je propisalo redoslijed radnji i tijek rokova za provedbu lokalnih izbora. Rok za predaju kandidacijskih lista/kandidatura lista počinje 21. travnja 2017. u 00.00 sati,  a ističe 04. svibnja 2017.  u 24.00 sati. Ovlašteni predlagatelji obrasce i upute o potrebnoj dokumentaciji koja se dostavlja u  postupku kandidiranja mogu, počevši od 21. travnja 2017. kupiti u prodavaonicama Narodnih novina ili preuzeti s internetskih stranica Državnog izbornog povjerenstva (www.izbori.hr).

Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista i kandidata su političke stranke i birači. Kada birači predlažu kandidacijske liste i kandidate, predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača. Potpise birača za predlaganje kandidata za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike dužne su prikupiti i političke stranke. Potreban broj potpisa propisan je člankom 11. i člankom 12. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12 i 121/16).

Prilikom zaprimanja kandidacijskih lista Općinsko izborno povjerenstvo izvršiti će provjeru podataka o kandidatima u kandidacijskim listama/kandidaturama pomoću informatičke aplikacije, kao i provjeru podataka o biračima koji podržavaju kandidacijske liste/kandidature. Zbog vremena koje je potrebno izdvojiti za provjeru/obradu gore navedenih podataka (predvidivo oko 3 sata za svaku kandidacijsku listu) preporučuje se najava termina predaje kandidacijske liste /kandidature Općinskom izbornom povjerenstvu na slijedeće kontakte:

Telefon: 032 388 921, Mobitel: 098 93 48 271, 098 16 85 127, Mail: oip.nustar@izbori.hr

Također, za sve ostale informacije vezane uz pripremu i provedbu lokalnih izbora možete se obratiti Općinskom izbornom povjerenstvu na gore naveden kontakte radnim danom u vremenu od 7.00 do 15.00 sati. Termini dežurstva Općinskog izbornog povjerenstva objavljeni su na web stranici Općine Nuštar www.nustar.hr  i oglasnoj ploči Općine Nuštar.

S poštovanjem, Predsjednik Općinskog izbornog  povjerenstva: Ivana Lovrić Vidaček, dipl. iur.

____________________________________________________________________________________________________________________________

4. OBAVIJEST BIRAČIMA

Nastavno na Objavu biracima Ministarstva uprave, KLASA: 013-01/17-01/22; URBROJ:515-03-01-02/1-17-3 od 20. travnja 2017. i objavu biračima Ministarstva uprave KLASA: 013-01/17-01/22; URBROJ: 515-03-01-02/1-17-4 od 20. travnja 2017. godine,  koje su objavljene na web stranicama Ministarstva uprave i Ureda državne uprave u Vukovarsko­ srijemskoj županiji,  obavještavaju  se birači s područja Vukovarsko-srijemske županije: Birači mogu izvršiti pregled, zatražiti dopunu ili ispravak  podataka  upisanih  u  registar  birača,  svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme u:

Sjedištu Ureda državne uprave u Vukovaru, Županijska 11 , tel. 032/492-054,

lspostava Vinkovci Glagoljaška 27, tel. 032/344-071 i 344-097,

lspostava Županja, Strossmayerova 18 ,  tel. 032/826-324 i 826-322

u vremenu  od 07,00 do  15,00 sati.

Pozivamo pripadnike nacionalnih manjina, odnosno pripadnike hrvatskog naroda, koji ce napuniti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim  uredima. Podsjećamo birače da na lokalnim izborima mogu glasovati samo u mjestu svog prebivališta te da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Zahtjevi  za dopunu  ili ispravak  podataka  u registru  birača mogu se podnositi zaključno do srijede 10. svibnja 2017. godine

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje ( npr: osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice ) biraču će se izdati onoliko potvrda koliko se vrsta izbora provodi na njegovom biračkom mjestu. Potvrde  za  glasovanje  izdavat  će  se  u Sjedištu ureda, Ispostavama i na  naknadno određenim mjestima.

Objava biračima i Objava biračima pripadnicima nacionalnih manjina, nalazi se na dnu stranice u ''Prilozi''

______________________________________________________________________________________________________________________________________