Dokumentacija za nadmetanje u postupku davanja koncesije - Obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Nuštar - Evidencijski broj: K01/2014