Natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima iz proračunskih sredstava Općine Nuštar

Temeljem članka 2. i 14. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj: 22/13.), načelnik Općine Nuštar dana 04. sprosinca 2015. godine raspisuje slijedeći N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studendima i učenicima iz proračunskih sredstava Općine Nuštar

 Raspisuje se Natječaj za dodjelu 25 stipendija iz proračunskih sredstava Općine Nuštar za školsku godinu 2015/2016 za period od 01.09.2015. do 30.06.2016. godine (10 mjeseci) i to:

            - 18 stipendija za stipendiranje studenata

            - iznos stipendije je 800,00 kuna,

           

            - 7 stipendija za stipendiranje učenika srednjih škola

            - iznos stipendije je 400,00 kuna.

 

 Uvjeti za dodjelu stipendije

- državljanstvo Republike Hrvatske

- prebivalište na području Općine Nuštar s najmanje 3 godine prebivališta,

- status redovitog studenta i redovitog učenika srednje škole,

 - studenti i učenici ne smiju imati odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta,

 - studenti prve godine nemaju pravo na stipendije

 

Zamolbe za dodjelu stipendija dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku 14 dana od dana objave na stranicama Općine Nuštar i u Vinkovačkom listu zaključno sa 18.12.2015. godine na adresu: Općina Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32221 Nuštar, s naznakom "ZA NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE OPĆINE NUŠTAR" – NE OTVARAJ.

 

a)      Uz zamolbu je potrebno priložiti sljedeće:

 - uvjerenje o državljanstvu (preslik domovnice),

 - preslik osobne iskaznice

 - uvjerenje o prebivalištu,

 - uvjerenje o upisu na fakultet ili srednju školu za tekuću školsku godinu 2015/2016,

 - ovjereni prijepis ocjena prethodne godine školovanja,

 - izjava o zajedničkom kućanstvu,

 - potvrda o visini dohotka za 2014. godinu za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva iz Porezne uprave,

 - potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednjih 6 mjeseci za sve članove zajedničkog kućanstva koji su u radnom odnosu,

- za umirovljenike članove zajedničkog kućanstva potvrda od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o visini mirovine,

- za nezaposlene roditelje potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vode u evidenciji nezaposlenih osoba,

- izjavu da ne prima stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta.

           

 b) Dodatna dokumentacija koja se prilaže uz zamolbu:

- uvjerenje ukoliko je student ili učenik bez jednog ili oba roditelja,

- rješenje o invalidnosti ukoliko je roditelj studenta ili učenika invalid,

- rješenje ukoliko je kandidat invalid,

- potvrda ukoliko je kandidat dijete poginulog roditelja,

- potvrda za brata ili sestru učenika ili studenta,

- potvrda o postignutim izvnaškolskim rezultatima na općinskim, županijskim i državnim natjecanjima učenika ili studenta,

- potvrda da je kandidat dijete dragovoljca Domovinskog rata.

 

Zamolbe kojima nisu priloženi dokumenti iz točke (a) neće se uzeti u razmatranje.U zamolbi naznačite adresu prebivališta ili privremenog boravišta i broj kontakt telefona.

 Potrebne informacije po ovom Natječaju mogu se dobiti na telefon: 032/388-921.

 

Načelnik

Hrvoje Drinovac

Vrijeme: 
Petak, 04. Prosinac 2015 do Petak, 18. Prosinac 2015