Plan gospodarenja otpadom

Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacija odbačenog otpada

 

Dana 26. studenoga 2018. godine općinski načelnik Općine Nuštar, donio je Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada. Odluku pogledajte ovdje (pdf dokument). Prijava nepropisno odbačenog otpada Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Nuštar je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općine Nuštar, Dr. F. Tuđmana 1, 32 221 Nuštar ili na e-mail: nustar-opcina@vk.t-com.hr. Obrazac za prijavu preuzmite ovdje (Word dokument). Putem zaprimljenih prijava i već evidentiranih lokacija Općina Nuštar će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

 

_______________________________

 

 

_______________________________

 

 

_______________________________

 

  • PRIJAVA O NEPROPISNO ODBAČENOM OTPADU 

Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je izvršiti prijavu. Prijava se može podnijeti osobnim dolaskom u prostorije Općine Nuštar, te u pisanom obliku na email. nustar-opcina@vu.t-com.hr

 

_______________________________

  • Sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske odnosno članku 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (''Narodne novine'' br.94/13.), Općina Nuštar kao jedinica lokalne samouprave bila je u obvezi izraditi Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Nuštar za šestogodišnje, razdoblje. Plan gospodarenja otpadom usvojilo je Općinsko vijeće Općine  Nuštar na svojoj 25. sjednici, dana 08. travnja 2009. godine, te je isti objavljen u ''Službenom vjesniku'' Vukovarsko- srijemske županije. Plan gospodarenja otpadom za Općinu Nuštar osnovni je dokument o gospodarenju otpadom za razdoblje 2008.– 2016. godine, koji je usklađen sa Strategijom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (''Narodne novine'' br.130/05), kao i Nacionalnom strategijom zaštite okoliša (''Narodne novine'' br.46/02.) i programima zaštite okoliša.

 

Plan gospodarenja otpadom sukladno Zakonu, sadržava sljedeće cjeline:

1. mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada,

2. mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad,

3. popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta,

4. redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša,

5. izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije.

 

Plan  gospodarenja  otpadom  za  Općinu  Nuštar  ima ključnu  ulogu  u  uspostavi  održivog sustava  gospodarenja  otpadom  na  području  Općine,  a  u  skladu  sa  obvezama  i  smjernicama  iz nacionalne zakonske regulative, europskih direktiva, te državnih i lokalnih planskih dokumenata. 

U planu je tijekom 2015. godine provođenje revizije Plana gospodarenja otpadom kojom bi se regulirale sve dosadašnje izmjene i dopune zakona, a s kojima naš Plan gospodarenja otpadom nije usklađen.