Proračun Općine Nuštar

2021
Naziv Vrsta Vrijeme objave
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu Proračun 22. 03. 2021. Preuzmi
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba ostalih udruga na području Općine Nuštar u 2020. godini Proračun 22. 03. 2021. Preuzmi
Izvješće o izvršenju javnih potreba u športu na području Općine Nuštar u 2020. godini Proračun 22. 03. 2021. Preuzmi
Izvješće o izvršenju javnih potreba u kulturi Općine Nuštar u 2020. godini Proračun 22. 03. 2021. Preuzmi
Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2020. godini Proračun 22. 03. 2021. Preuzmi
Izvješće o izvršenju Programa plan rasporeda financijskih sredstava za dobrovoljna vatrogasna društva sa područja općine Proračun 22. 03. 2021. Preuzmi
Izvješće o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Nuštar za 2020. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nuštar Proračun 22. 03. 2021. Preuzmi
Izvješće o izvršenju Programa o financiranju Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci Proračun 22. 03. 2021. Preuzmi
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Nuštar za 2020. godinu Proračun 22. 03. 2021. Preuzmi
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Nuštar za 2020. godinu Proračun 22. 03. 2021. Preuzmi
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračun 22. 03. 2021. Preuzmi
Izvješće o izvršenju socijalnog programa za 2020. godinu Proračun 22. 03. 2021. Preuzmi
Odluka o usvajanju izvršenja proračuna 31.12.2020 Proračun 22. 03. 2021. Preuzmi
Obrazloženje izvršenja proračuna od 1.1.-31.12.2020 Proračun 22. 03. 2021. Preuzmi
Godišnje financijsko izvješće: od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. god Proračun 22. 03. 2021. Preuzmi
Financijsko izvješće za razdoblje od 01. sijećnja do 31. prosinca 2020.-konsolidirano Proračun 18. 02. 2021. Preuzmi
Financijsko izvješće predškolske ustanove Vrtuljak Proračun 18. 02. 2021. Preuzmi
Financijsko izvješće za razdoblje od 01. sijećnja do 31. prosinca 2020. Proračun 18. 02. 2021. Preuzmi
II. izmjene i dopune Proračuna za 2020.godinu Proračun 04. 01. 2021. Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi
Proračun Općine Nuštar za 2020. Proračun 04. 01. 2021. Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi
2020
Naziv Vrsta Vrijeme objave
Vodič za građane:Proračun Općine Nuštar za 2021. - Projekcija Proračuna 2022.-2023. Proračun 13. 11. 2020. Preuzmi
Proračun Općine Nuštar prema programskoj klasifikaciji Proračun 13. 11. 2020. Preuzmi
Upute za izradu Proračuna 2021 Proračun 06. 10. 2020. Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi
Izmjene i dopune proračuna 2020 Proračun 20. 09. 2020. Preuzmi
Obrazloženje izvršenja proračuna od 1.1.-30.6.2020 Proračun 20. 09. 2020. Preuzmi
Izvršenje proračuna 30.6.2020 Proračun 20. 09. 2020. Preuzmi
Izmjene i dopune proračuna 2020 - objašnjenje Proračun 20. 09. 2020. Preuzmi
Odluka o izmjenama i dopunama proracuna 2020 Proračun 20. 09. 2020. Preuzmi
Bilješke uz Financijski izvještaj Općine Nuštar za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. konsolidirano Proračun 18. 02. 2020. Preuzmi
Godišnje financijsko izvješće: od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. konsolidirano Proračun 18. 02. 2020. Preuzmi
Tablice uz obvezne bilješke 31.12.2019. - ispravak Proračun 18. 02. 2020. Preuzmi
Bilješke uz godišnje financijsko izvješće: od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. Proračun 18. 02. 2020. Preuzmi
Godišnje financijsko izvješće: od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. god Proračun 18. 02. 2020. Preuzmi
Financijsko izvješće predškolske ustanove Vrtuljak Proračun 29. 01. 2020. Preuzmi, Preuzmi
2019
Naziv Vrsta Vrijeme objave
Proračun za 2020. godinu / Odluka o izvšenju Proračuna Proračun 31. 12. 2019. Preuzmi, Preuzmi
II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Nuštar Proračun 17. 12. 2019. Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi
Proračun Općine Nuštar za 2020. - Projekcija za građane Proračun 08. 11. 2019. Preuzmi, Preuzmi
Financijsko Izvješće Općine Nuštar za 01.01.2019.-30.09.2019 Proračun 09. 10. 2019. Preuzmi
Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu Proračun 11. 09. 2019. Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Nuštar 1.1.-30.06.2019. Proračun 11. 09. 2019. Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Nuštar 1.1.-31.12.2018. Proračun 11. 09. 2019. Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi
I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Nuštar Proračun 10. 09. 2019. Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi
Financijsko Izvješće Općine Nuštar za 01.01.2019.-30.06.2019 Proračun 10. 07. 2019. Preuzmi
Bilješke uz Financijsko izvješće Općine Nuštar 01.01.2019-30.06.2019. Proračun 10. 07. 2019. Preuzmi
Bilješke uz godišnje konsolidirano financijsko izvješće-1.1-31.12.2018. Proračun 27. 02. 2019. Preuzmi
Financijski konsolidirani izvještaj Općine Nuštar i proračunskog korisnika „Vrtuljak“ Proračun 27. 02. 2019. Preuzmi
Tablice uz obvezni Financijski izvještaj Općine Nuštar za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018 Proračun 15. 02. 2019. Preuzmi
Bilješke uz Financijski izvještaj Općine Nuštar za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018 Proračun 15. 02. 2019. Preuzmi
Financijski izvještaj Općine Nuštar za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018 Proračun 15. 02. 2019. Preuzmi
Bilješke uz Financijsko izvješće Predškolske ustanove Vrtuljak Proračun 05. 02. 2019. Preuzmi
Predškolska ustanova Vrtuljak - Izvješće za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. Proračun 29. 01. 2019. Preuzmi
2018
Naziv Vrsta Vrijeme objave
Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nuštar za 2019. godinu Proračun 18. 12. 2018. Preuzmi
Odluka o izvršavanju Proračuna 2019. Proračun 17. 12. 2018. Preuzmi
Proračun za 2019. godinu Proračun 17. 12. 2018. Preuzmi
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu Proračun 17. 12. 2018. Preuzmi
Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu Proračun 17. 12. 2018. Preuzmi
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Nuštar 1.1.-30.06.2018. Proračun 17. 12. 2018. Preuzmi
Vodič za građane - Prijedlog Proračuna za 2019.godinu Proračun 26. 11. 2018. Preuzmi
Prijedlog Proračuna Općine Nuštar za 2019. godinu Proračun 26. 11. 2018. Preuzmi
OBRASCI - PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA Proračun 13. 09. 2018. Preuzmi
UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA FINANCIJSKIH KORISNIKA OPĆINE NUŠTAR ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021. Proračun 13. 09. 2018. Preuzmi
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Nuštar 1.1.-31.12.2017. Proračun 26. 04. 2018. Preuzmi
Bilješke uz godišnje financijsko izvješće PR-RAS Proračun 12. 02. 2018. Preuzmi
PR-RAS Izvještaji proračuna - proračunskih i izvanproračunskih korisnika 01.01.-31.12.2017 Proračun 12. 02. 2018. Preuzmi
Bilješke uz Financijsko izvješće Predškolske ustanove Vrtuljak Proračun 06. 02. 2018. Preuzmi
Predškolska ustanova Vrtuljak - Izvješće za razdoblje od 01.01.-31.12.2017. Proračun 06. 02. 2018. Preuzmi
Proračun Općine Nuštar - Vodič za građane Proračun 02. 01. 2018. Preuzmi
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu Proračun 02. 01. 2018. Preuzmi
Proračun za 2018. godinu Proračun 02. 01. 2018. Preuzmi
2017
Naziv Vrsta Vrijeme objave
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu Proračun 14. 12. 2017. Preuzmi
Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu Proračun 14. 12. 2017. Preuzmi
Odluka o izvršavanju Proračuna 2017. Proračun 20. 01. 2017. Preuzmi
Proračun za 2017. godinu Proračun 20. 01. 2017. Preuzmi
2016
Naziv Vrsta Vrijeme objave
Izvješće o izvršenju Proračuna 01.01.-31.12.2015. Proračun 13. 05. 2016. Preuzmi
Predškolska ustanova Vrtuljak - Financijsko izvješće od 01.01.-31.12.2015. godine Proračun 31. 01. 2016. Preuzmi
Proračun Općine Nuštar za 2016. godinu Proračun 15. 01. 2016. Preuzmi
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu Proračun 15. 01. 2016. Preuzmi
Vodič za građane - Proračun Općine Nuštar za 2016. godinu i projekcija proračuna 2017. - 2018. godine Proračun 15. 01. 2016. Preuzmi
2015
Naziv Vrsta Vrijeme objave
Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nuštar za 2015. godinu Proračun 17. 12. 2015. Preuzmi
II izmjene i dopune Proračuna Općine Nuštar za 2015. godinu Proračun 17. 12. 2015. Preuzmi
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Nuštar 1.1.-31.12.2014. Proračun 25. 04. 2015. Preuzmi
Odluka o izvršavanju proračuna 2015 Proračun 01. 01. 2015. Preuzmi
Vodič za građane Proračun 01. 01. 2015. Preuzmi
Proračun 2015 Proračun 01. 01. 2015. Preuzmi
2014
Naziv Vrsta Vrijeme objave
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2014 Proračun 25. 07. 2014. Preuzmi
Proračun Općine Nuštar za 2014 godinu Proračun 26. 04. 2014. Preuzmi
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Nuštar za 2014 godinu Proračun 26. 04. 2014. Preuzmi
Vodić za građane - Proračun Općine Nuštar za 2014. godinu i projekcija proračuna 2015. - 2016. godine Proračun 26. 04. 2014. Preuzmi
Izmjene i dopune proračuna Općine Nuštar za 2014 godinu Proračun 25. 04. 2014. Preuzmi
Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Nuštar za 2014 godinu Proračun 25. 04. 2014. Preuzmi
2013
Naziv Vrsta Vrijeme objave
Obrazloženje prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Nuštar za 2013 godinu Proračun 26. 04. 2013. Preuzmi
Izmjene i dopune proračuna općine Nuštar za 2013 godinu Proračun 26. 04. 2013. Preuzmi
Izvješće o izvršenju proračuna Općine Nuštar 2013 Proračun 26. 04. 2013. Preuzmi