Socijalna skrb

Temeljem čl. 31. Statuta Općine Nuštar ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 12/09 i 4/13) i članka 117. Stavka Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13 ) Općinsko vijeće Općine Nuštar, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 18.06.2014., donosi Odluku o pravima iz socijalne skrbi na području Općine Nuštar. Ovom odlukom utvrđuju se  oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi Općine Nuštar, uvjeti i način njihova ostvarivanja, nadležnost i postupak te korisnici.