Strateški razvojni program Općine Nuštar

Strateški razvojni program Općine Nuštar je krovni planski dokument kojim se definiraju dugoročne smjernice za gospodarski, društveni i infrastrukturni razvoj. Dokument Strateški razvojni program Općine Nuštar strukturiran je u nekoliko dijelova. Dokument obuhvaća strukturnu analizu postojećeg stanja u Općini Nuštar koja se odnosi na područja gospodarstva, društvenih djelatnosti, općinskih institucija, infrastrukture i zaštite okoliša. 

U ovom dokumentu će se razraditi analiza stanja te okvirni smjer izrade Strateškog razvojnog programa Općine Nuštar (u nastavku Strategija). Analiza stanja će pobliže prikazati trenutno stanje užeg i šireg obuhvata Strategije u smislu prometne povezanosti, gospodarstva, društvenih djelatnosti, zaštite okoliša i infrastrukture u svrhu identificiranja resursa područja ključnih za napredak Općine Nuštar.