Anketa o društveno-kulturnom životu u općini Nuštar

Anketom o društveno-kulturnom životu u općini Nuštar želimo dobiti jasan uvid o tome što mještani općine Nuštar u sva tri naselja - Marinci, Cerić i Nuštar - misle o društveno-kulturnim sadržajima, njihovoj kvaliteti, mogućnosti na koji način poboljšati ove i slične sadržaje te na koji način uključiti što veći broj mještana u aktivno kreiranje kulturno-društvenih sadržaja u općini Nuštar.

Anketu možete ispuniti OVDJE