Cjelovito Izvješće o visini troškova izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Nuštar i načinu njihova korištenja

Na temelju članka temelju članka 126. stav 7. i 8. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj: 144/12. dalje Zakon), u vezi s člankom 39 stav 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar, Klasa: 013-01/15-02/1, Urbroj: 2188/07-15-02/03 od 03. ožujka 2015.g., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Nuštar u sastavu: Ivana Lovrić Vidaček, Maja Mihaljević, Dino Domagoj Kalaica, Silvija Pavić,  Gordana Benčević, Matea Škrabo, dana 21. svibnja 2015. objavljuje i utvrđuje CJELOVITO IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA  IZBORA za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Nuštar i načinu njihova korištenja:

I. Za potrebe održavanja izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Nuštar utrošeno je ukupno 57.994,49 kuna, unaprijed osiguranih u proračunu Općine Nuštar.

 

II. Navedena sredstva korištena su na slijedeći način:

  • pomoćni materijal za održavanje izbora ( glasačke kutije, pregrade, koverte, kemijske olovke, grafitne olovke, selotejp )....................................1.322,49 kuna
  • tiskanje glasačkih listića...................................................................1.476,00 kuna
  • trošak naknade biračkim odborima.................................................17.015,17 kuna
  • trošak naknade dežurnom referentu Ureda državne uprave Vukovarsko- srijemske županije............................................................................... 586,73 kuna
  • trošak naknade članovima stalnog i proširenog sastava izbornog povjerenstva................................................................................... 37.594,10 kuna

Naknade su izražene u bruto iznosima.      

III. Ovo cjelovito izvješće objavit će se na internetskim stranicama Općine Nuštar.

 

Predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva Općine Nuštar, Ivana Lovrić Vidaček