Obavijest prijaviteljima na Javni natječaj za financiranje projekata i programa koje provode športske, kulturne i civilne udruge na području Općine Nuštar

Obavijest prijaviteljima na Javni natječaj za financiranje projekata i programa koje provode športske, kulturne i civilne udruge na području Općine Nuštar da u svrhu jednostavnijeg postupka prijave niste obvezni dostavljati Statut.

Neposredno prije potpisivanja Ugovora obvezni ste dostaviti:

  • Potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave o stanju javnoga dugovanja
  • Uvjerenje da se protiv voditelja projekta ne vodi kazneni postupak