ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018

Temeljem Odluke o dodjeli stipendijama Općine Nuštar za akademsku godinu 2017/2018 (Službeni vjesnik VSŽ br. 16/17) općinski načelnik Općine Nuštar donosi slijedeću ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

Općina Nuštar dodjeljivat će stipendije svim redovnim studentima upisanim na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij ili stručni studij za akademsku godinu 2017./2018.

Tekst natječaja, obrazac Izjave i Zahtjeva možete preuzeti OVDJE