Odluka općinskog načelnika o ugostiteljskoj djelatnosti u sklopu koncerta i memorijala ''Andrija Andabak''

Dana 08. srpnja 2017 godine na Trgu dr. Franje Tuđmana 1, tijekom koncerta Marka Perkovića Thompsona prodaja pića i hrane dozvoljava se samo ugostiteljima sa područja općine Nuštar. Ugostitelji su dužni podnijeti zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nuštar koji će im za to izdati potrebno rješenje. Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar Općine Nuštar. Ukoliko se roba prodaje bez odobrenja ili protivno dobivenom odobrenju kazni će se novčanom kaznom iz članka 6. Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica.