Općinsko izborno povjerenstvo Općine Nuštar: ZBIRNE LISTE KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA - NUŠTAR, MARINCI I CERIĆ

Na temelju članka 53. podstavak 4., u vezi s člancima 23. i 24. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj: 144/12), te članka 61.a. stav 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Nuštar, utvrdilo je i objavljuje ZBIRNU LISTU KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NUŠTAR, MARINCI I CERIĆ.

 

Zbirne liste za svako naselje pojedinačno, možete pregledati u privitku teksta.