Poziv svim privatnim šumoposjednicima sa područja Vukovarsko - srijemske županije

Pozivamo sve privatne šumoposjednike (preko 1000m² šume) da se jave u Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu VSŽ, Vinkovci, na broj 032/344-041 Buhač Kruni ili Špoljarić Anti radi ostvarivanja prava na subvencije i potpore iz Proračuna RH i Fondova EU.