Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova u provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar - OBRASCI ZA IZBORE U MJESNIM ODBORIMA

Petak, 27. Ožujak 2015. - Na temelju članka 20. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar, Klasa: 013-01/15-02/1, Urbroj: 2188/07-15-02/03 od 03. ožujka 2015.g. (u daljnjem tekstu. Odluke),  utvrđuje se redoslijed izbornih radnji i tijek rokova:

1.

Odlukom Općinskog vijeća Općine Nuštar od 03. ožujka 2015. raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar. 

- Odluka Općinskog vijeća Općine Nuštar stupa na snagu 26. ožujka 2015.

- Izbori će se održati u nedjelju 26. travnja 2015.

2.

Rokovi teku od 26. ožujka 2015. u 00:00 sati.

3.

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju prispjeti (biti zaprimljeni u) nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle 08. travnja 2015. do 24:00 sata (članak 10. stavak 1. Odluke), te moraju biti ovjereni od strane javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva.

4.

Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i u na oglasnim pločama općine (za svaki mjesni odbor na njegovoj oglasnoj ploči) objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Nuštar u roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle 10. travnja 2015. do 24:00 sata (članak 12. stavak 2. Odluke).

5.

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista kandidacijskih lista, te traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do 24. travnja 2015. do 24:00 sata (članak 14. stavak 1. Odluke).

6.

Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i objavljivanja privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19 sati, dakle, od 25. travnja 2015. u 00:00 sati do 26. travnja 2015. u 19:00 sati (članak 15. stavak 1. Odluke).

7.

Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle 17. travnja 2015. do 24:00 sata (članak 24. stavak 2. Odluke).

8.

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije dvanaest dana prije dana održavanja izbora, dakle 13. travnja 2015. do 24:00 sata (članak 23. stavak 7. Odluke). Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju nadležnom izbornom povjerenstvu, nadležno izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora. (članak 23. stavak 8. Odluke).

9.

Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove biračkih odbora najkasnije deset dana prije dana održavanja izbora, dakle 17. travnja 2015. do 24:00 sata

10.

Glasovanje traje neprekidno 26. travnja 2015. od 7:00 do 19:00 sati. Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati. (članak 31 stavak 1. Odluke).

11.

Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu, a najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle 27. travnja 2015. do 7:00 sati. (članak 36. Odluke).

12.

Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle 27. travnja 2015. do 19:00 sati. (članak 37. stavak 1. Odluke).

13.

Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja bez odgode će objaviti rezultate izbora sukladno zapisnicima o radu. (članak 38. stavak 1. Odluke).

14.

Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 41. do 45. Odluke.

15.

Ove upute objavit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama Općine Nuštar, a stupaju na snagu 27. ožujka 2015.

 

Predsjednik izbornog povjerenstva: Ivana Lovrić Vidaček, v.r.