Tretman suzbijanja komaraca - adulticidni tretman sa zemlje na području općine Nuštar dana 18. kolovoza 2021.godine.

Dana 18. kolovoza 2021g. u vremenu od 19:00 do 21:00h Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. vršiti će tretman suzbijanja komaraca s zemlje na području mjesta Nuštar, Marinci i Cerić. Koristiti će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Ipak molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ne izlaze kuća i da zatvore prozore.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti slijedećeg dana, odnosno kada  to bude moguće.

Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.

 

Potrebna sredstva za provođenje adulticidnog tretmana s zemlje i iz zraka

  1. NEOPITROID PREMIUM

                               - permetrin 108g/L, d trans aletrin 1,5g/L, piperonil butoksid 110g/L

                               - proizvođač : Genera d.d

                               - doza promjene ; 1+9

  1. OTAPALO -  mineralno ulje

                                                                                                             

 

                                                                                                                               Tomislav Šota , dr.vet.med