Dokumentacija za nadmetanje 02-EMV-2012 - DOSTAVA OBROKA

Sukladno članku 78. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11), Općina Nuštar, u svojstvu javnog naručitelja, donosi ovu Dokumentaciju za nadmetanje.

Vrijeme: 
Ponedjeljak, 19. Ožujak 2012 do Četvrtak, 05. Travanj 2012