DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE - Dobava i ugradnja solarnih fotonaponskih i termodinamičkih sustava na objekte općine Nuštar - Evidencijski broj nabave : EMV- 03/15

Obzirom da su mijenjane određene stavke troškovnika u ovom postupku nabave, u privitku je novi troškovnik. Također, mijenjan je i datum isteka roka za dostavu ponuda i datum otvaranja ponuda. Novi datum je 18.12.2015.g. do 13 sati.

 

Na temelju članka 25. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11., 83/13., 143/13. i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, „Narodne novine“, broj 13/14.) Općina Nuštar objavljuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim Ponuditeljem za nabavu – DOBAVA I UGRADNJA SOLARNIH FOTONAPONSKIH I TERMODINAČKIH SUSTAVA NA OBJEKTE OPĆINE NUŠTAR, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

 

 

Vrijeme: 
Petak, 20. Studeni 2015 do Petak, 18. Prosinac 2015