Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave – Nabava komunalne opreme – kanti za sakupljanje komunalnog otpada. Evidencijski broj nabave: NMV-01/14