DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE - Povećanje energetske učinkovitosti nestambene upravne zgrade Općine Nuštar - Evidencijski broj nabave: NMV- 02/15 - Otvoreni postupak javne nabave MALE VRIJEDNOSTI

Na temelju članka 25. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11., 83/13., 143/13. i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, „Narodne novine“, broj 13/14.) Općina Nuštar objavljuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora  s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim Ponuditeljem za nabavu - POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NESTAMBENE UPRAVNE ZGRADE OPĆINE NUŠTAR, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje. 
 
 
 
Vrijeme: 
Ponedjeljak, 27. Srpanj 2015 do Petak, 21. Kolovoz 2015