DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE - Rekonstrukcija pješačke staze u Ulici bana Jelačića u Nuštru - Evidencijski broj nabave: NMV- 01/15

Na temelju članka 25. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11., 83/13., 143/13. i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, „Narodne novine“, broj 13/14.) Općina Nuštar objavljuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim Ponuditeljem za nabavu - Rekonstrukcija pješačke staze u Ulici bana Jelačića u Nuštru, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.
 
 
Vrijeme: 
Četvrtak, 30. Travanj 2015 do Petak, 22. Svibanj 2015