Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka - Nabava betona tijekom 2013. godine. Evidencijski broj nabave: NMV- 03/13