Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka - Nabava drobljenog kamena tijekom 2013. godine. Evidencijski broj nabave: NMV- 02/13