Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka nabava usluge pripreme, dostave i podjele toplih obroka. Evidencijski broj nabave: NMV- 04/13