NVV-01-17 Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju