Odluka o poništenju - otvoreni postupak javne nabave za nabavu usluge pripreme, dostave i podijele toplih obroka za potrebe korisnika ''Programa pomoći u kući starijim osobama na području Općine Nuštar, evidencijski broj nabave: 02- EMV/2012