Pojašnjenje/dopuna/ispravak DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE - Povećanje energetske učinkovitosti nestambene upravne zgrade Općine Nuštar - Evidencijski broj nabave: NMV- 02/15

Predmet: POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NESTAMBENE UPRAVNE ZGRADE OPĆINE NUŠTAR, evidencijski broj NMV-02/15 - pojašnjenje/dopuna/ispravak dokumentacije za nadmetanje

I. U predmetnom postupku javne nabave, Naručitelj je pravodobno od strane dva gospodarska subjekta zaprimio zahtjev za dostavom sheme stolarije. Obzirom na navedeno, Naručitelj u cijelosti stavlja na raspolaganje sheme stolarije.

II. Naručitelj je uočio grešku u stavci III (krovopokrivački radovi), točki 1. Troškovnika: „Pokrivanje krova UTORENIM CRIJEPOM na ranije položene - pribijene letve. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po m2 mjereno po kosini.“ U Troškovniku, u navedenoj stavci, kao jedinica mjere greškom je navedeno m3 . Naručitelj ispravlja jedinicu mjere u m2 . Obzirom na navedenu izmjenu ponudbenog troškovnika, Naručitelj u cijelosti stavlja na raspolaganje novi ponudbeni troškovnik u prilogu ovog pojašnjenja.

III. Obzirom na navedene izmjene u Dokumentaciji za nadmetanje, a temeljem čl. 31. st.5. Zakona o javnoj nabavi, mijenja se i datum krajnjeg roka za dostave ponuda i datum javnog otvaranja ponuda iz točke 8.4. Dokumentacije za nadmetanje na sljedeći način: „Krajnji rok za dostavu ponuda je: 21. kolovoza 2015. godine, do 12:00 sati. Javno otvaranje ponuda izvršiti će se u sjedištu Naručitelja, u vijećnici, na adresi Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, dana 21. kolovoza 2015. godine u 12:00 sati.“ -

 

Prilog: 1. Sheme stolarije 2. Ponudbeni troškovnik

 

 

 

Vrijeme: 
Utorak, 11. Kolovoz 2015 do Petak, 21. Kolovoz 2015