REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKE STAZE U ULICI BANA JELAČIĆA U NUŠTRU, evidencijski broj NMV-01/15 - POJAŠNJENJE/ISPRAVAK dokumentacije za nadmetanje

Dana 30. travnja 2015.g. od strane jednog gospodarskog subjekta zaprimljen je upit u vezi postupka javne nabave male vrijednosti-REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKE STAZE U ULICI BANA JELAČIĆA U NUŠTRU, koji se vodi pod evidencijskim brojem NMV-01/15, kako slijedi:

Pitanje:

„Poštovani, Molim Vas da nam date odgovor na pitanja:

1. Troškovnik - Stavka 3.2. - armatura

Navedena je količina od 6.244,88 m2. Zanima me da li je jedinična mjera m2 ili kg, jer je napisano: 1050 (dužina staze m) x 1,50 (širina staze m) x 3,05 (kg/m2 - za Q188) x1,3 (predpostavljam da je to koef. preklopa) = =m x m x kg/m2 = kg Prema mojoj analizi planira se ugraditi 6.244,88 kg armaturne mreže Q188, a ne 6.244,88 m2 armaturne mreže Q 188.

 

2. Troškovnik - Stavka 4.1. - Davanje recepture i dokaznog radnog sastava za asfaltni materijal. Koliko ja vidim radi se o betonskoj stazi, a ne o asfaltnoj. Molim Vas da navedenu stavku prilagodite materijalu koji se planira ugraditi.“

 

Odgovor/izmjena Dokumentacije za nadmetanje:

1. Uočenu grešku u stavci 3.2. ponudbenog troškovnika (dio koji se odnosi na armaturu) naručitelj ispravlja način da mijenja jedinicu mjere iz m2 u kg.

 

2. Uočenu grešku u stavci 4.1. ponudbenog troškovnika (Davanje recepture i dokaznog radnog sastava za asfaltni sloj), budući je predmet nabave betonska staza, naručitelj ispravlja te ona glasi:

„Davanje recepture i dokaznog radnog sastava za betonski materijal“. Obzirom na navedene izmjene ponudbenog troškovnika, naručitelj u cijelosti stavlja na raspolaganje novi ponudbeni troškovnik u prilogu ovog pojašnjenja.

 

- Prilog:

1. Ponudbeni troškovnik

 

 

Vrijeme: 
Utorak, 05. Svibanj 2015 do Petak, 22. Svibanj 2015