Vatrogastvo u Nuštru

GrbDVD-a     Godine 1893, kada je Mato Domačinović postavljen za općinskog bilježnika i po toj funkciji često odlazio u Vukovar, tamošnji vatrogasci su ga savjetovali kako bi u Nuštru trebalo ustrojiti vatrogasnu udrugu, a oni su bili voljni dolaziti i učiti početne vježbe i općenito pomagati udrugu. Sve je to trajalo oko dvije godine, te je 1893 g. Mato Domačinović savjet potražio kod župnika Nuštarskog, velečasnog Florijana Činčeka, posjednika Karla Dolanskog i učitelja Franju Štiglmajera glede ustrojstva vatrogasne udruge.

     25. Travnja 1893 g. na sastanak u školu pozvao je obrtnike i mještane sela radi ustrojstva udruge. Sastanak je otvorio Mato Domačinović i obrazložio razloge okupljanja. Na sastanku je odlučeno da se udruga osnuje i  izabere cijela uprava, jer je bilo dovoljno članova da se ista može izabrati. Za predsjednika je izabran župnik Florijan Činček, za tajnika Franjo Štiglmajer, za blagajnika Dragutin Weber, za zapovjednika Dragutin Dolanski, a za dozapovjednika Mato Domačinović, u odbor su izabrani svi zapovjednici društva. U svom osnivanju društvo je brojilo 38 izvršujućih članova. Za rad udruge namaknuta su novčana sredstva tako da se od zemaljske vlade dobilo 200 forinti, od općine 100 forinti, kolnu štrcaljku i kola s buretom za vodu, od Dragutina grofa Khuen - Hedervary 100 forinti, od Karla grofa Khuen - Belasie st. 100 forinti, od Margite grofice Khuen – Hedervary 100 forinti, a članovi utemeljitelji dali su po 20 forinti. S prikupljenim sredstvima pristupilo se nabavci opreme u Beču, a plaćanje je odgođeno na 6 mjeseci i 6% kamata. Od osnutka udruge pa sve do jeseni dolazili su vatrogasci iz Vukovara i obučavali članove s radom na vatrogasnoj opremi a naročito za rad na štrcaljci i penjanju na krovove. Sve zapovIjedi su izdavane na Njemačkom jeziku (i u Vukovaru i Vinkovcima), a pogotovo kod nas, jer je od 38 izvršujućih članova udruge, samo trojica bilo hrvata, a svi ostali su bili njemačke narodnosti. Pravila su bila usklađena sukladno pravilima DVD-a u Vukovaru.

medalja_pr_mala     Godine 1895. počelo se raditi na tome da se osnuje limena glazba pri udruzi, te su uskoro nabavljena glazbala, a kapelnik je bio gospodin Karlo Jelinek, koja je djelovala sve dok se isti nije odselio u Dalj. 24. svibnja 1900. god. održana je svečanost posvete zastave kojoj je kumovala presvijetla gospođa grofica Ivana Khuen-Belasie. Posvetu je obavio župnik nuštarski i narodni poslanik gosp. Florijan Činćek, a svečanosti su prisustovale mnogo udruge, preko 2000 vatrogasaca. Grof Hinko je svakom učesniku poklonio litru starog rizlinga i i popijena su 43 bureta piva, a od mještana Nuštra su dobili spavanje i zajutrak. 10 godina se zapovijedalo na njemačkom jeziku, a tada je, na zapovijed zapovjednika, uveden hrvatski jezik našto su se vatrogasci njemačke nacionalnosti usprotivili jer je Hrvata bilo malo. Tražili su da barem 1/3 vatrogasaca bude hrvatske nacionalnosti te da tada to neće prestavljati prepreku, ali zapovjednik je bio odlučan i ustrajan na svojoj zapovijedi, te je nekoliko vatrogasaca istupilo iz udruge.  31. kolovoza 1930. god. sagrađen je i vatrogasni dom za čiju je gradnju najveću brigu vodio tadašnji predsjednik Antun Weber. Ponovno je počela sa djelovanjem limena glazba, ali je tijekom II. Svjetskog rata bila raspuštena, a glazbala je odnijela jedna od partizanskih jedinica koja je prolazila kroz selo.

clanovi1921

     Poslije II. Svjetskog rata udruga je nastavila s radom tako da je s godinama nabavljana modernija oprema za gašenje požara, traktor “zadrugar”, motorna pumpa “Englezer” i “Savica”, te prikolica s cisternom od 2500 litara. Tijekom godina i proširivanja rada udruge nabavljena je i oprema od naših donatora i poljoprivrednih poduzeća, a najviše donacija je bilo od poljoprivredne organizacije “Henrikovci” kada je njen upravitelj bio gosp. Petar Šuker. Tako je u to vrijeme nabavljena cisterna 3000 litara vode, polovni traktor “Rus”, cisterna od 5000 litara vode, kombi za prijevoz članova udruge radi takmičenja, motorna pumpa “Rosenbauer”. 1984. god. pristupilo se skupljanju financijskih sredstava za nabavku navalnog vozila, sredstva su namaknuta od radnih organizacija koje gravitiraju prema Nuštru, mjesne zajednice Nuštar, te od dobrovoljnih priloga mještana Nuštra, koje je te godine i kupljeno, a time je se smanjilo vrijeme od dojave do izlaska na mjesto intervencije.Velikim zalaganjem i upornošću gosp. Mateja Šuće, tadašnjeg predsjednika udruge, obnovljen je rad limene glazbe, nabavljena

1929

su glazbala i pod dirigentskom palicom kapelnika Marka Džepine sviralo je 30 glazbenika. Prvi nastup su imali u Donjem Miholjcu 1985. g, a 31. svibnja 1987. g, u Nuštru, je održana 13. smotra saveza amaterskih orkestara Slavonije i Baranje. U tijeku djelovanja i rada DVD – a Nuštar posebno i vrlo značajno mjesto zauzimao je rad operativnih postrojbi bez čijeg rada ne bi bila izvršena osnovna zadaća preventivno djelovanje i gašenje požara. Zahvaljujući zapovjednicima i dozapovjednicima, a posebno, unazad 40 godina, Mati Maroševiću, Luki Perici, Ivanu Čeple ml., Željku Ružiću i Tomislavu Maroševiću sve intervencije su bile vrlo uspješne. U radu s mladima posebno mjesto zauzima njihovo učešće na državnim natjecanjima, od Trogira, Krapine, Pule, Ludbrega, Rijeke, Varaždina i drugih mjesta, gdje su postignuti zavidni rezultati, ti rezultati, su proizlazili od uspješnih nastupa na međudruštvenim općinskim i županijskim natjecanjima.

vatrogasnidom1935g

     DVD – Nuštar bilo je jedno od najopremljenijih društava u bivšoj općini Vinkovci, sve do listopada 1991 g. kada je vatrogasni dom raketiran iz aviona, u njemu se nalazila sva imovina koja je generacijama marljivo skupljana i čuvana, te je ista u potpunosti i uništena, osim navalnog vozila koje je bilo izrešetano gelerima, ali je motor ostao čitav, te se isti uz malo sredstava mogao popraviti. Šteta koja je načinjena DVD-u neprijateljskim djelovanjem je nemjerljiva s izgubljenim životima članova DVD-a koji su poginuli kao pripadnici Hrvatske vojske, policije ili civilne zaštite. U proljeće 1992 g, po prestanku neprijateljskog djelovanja, okupili su se članovi DVD-a da bi spasili opremu koja nije bila skroz uništena ili se mogla popraviti, a to je bilo samo navalno vozilo koje je razvozilo vodu po položajima za branitelje Nuštra, uz donaciju u

clanovi196X

materijalu i trud članova DVD-a popravljena je garaža, gdje se nalazilo navalno vozilo, te je tu, uz vozilo, bila smještena i oprema koja je se mogla upotrijebiti za gašenje požara. Međutim zbog atmosferskih prilika oštećena zgrada sve je više propadala i prijetilo je totalno urušavanje i da netko od prolaznika nastrada, stoga je upravni odbor donio odluku i uz suglasnost općine zgrada je uklonjena do temelja i pokrenuta je inicijativa za izgradnju vatrogasnog doma na novoj lokaciji. Na sjednici savjeta mjesne zajednice Nuštar održane 14. 9. 1992. god. donesena je odluka o prijenosu zemljišta na parceli stare škole kada DVD napravi projekte. DVD izrađuje projekte za novu lokaciju, ali već 1993.god. dolazi do promjene vlasti, te u mjesecu studenom poglavarstvo općine Nuštar donosi novu odluku da se Vatrogasni dom ne može graditi na novoj lokaciji već tamo gdje je bio do sada. Dana 21. travnja 2001.god. Rotary Club Osijek na svojoj Dugogodišnji zapovjednik DVD-a Nuštarsjednici donio je odluku o dodjeli jednog vatrogasnog vozila iz humanitarne organizacije “Operatio Florian” iz Velike Britanije, (Operacije “Florijan-Hrvatska”). Veliki doprinos u nabavci vozila ima na načelnik Pero Drinovac koji je u samom početku akcije inzistirao na jednom takvom vozilu za Nuštar. Uspješnom obukom vozača (Marošević Tomislava, Kristiana Barišića, Željka Maslova) u kampu mladeži HVZ-a u Fažani vozilo je predano DVD-u Nuštar, te su ga isti dovezli u selo.

     Općina Nuštar izradila je procjenu ugroženosti i plan zaštite od požara za područje općine Nuštar koji je prihvaćen on strane općinskog vijeća 19. 5. 2004. god. Planom zaštite od požara za područje općine Nuštar, definirana je središnja vatrogasna postrojba DVD-a Nuštar s područjem odgovornosti na cijelom teritoriju općine Nuštar. Postrojba može izvršiti sve zadatke gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine, ali samo u ljetnom periodu, preko zime učinkovitost je vrlo slaba, jer vozila ne stoje u garaži pa se voda ispušta da ne dođe do oštećenja vozila. Novi projekti za vatrogasni dom su izgrađeni, te su ishođene sve potrebne dozvole, pristupilo se raspisivanju natječaja, te je upravni odbor
odabrao za izvođača radova “SUTON” d.o.o. iz Nuštra. Uz pomoć prikupljenih i ušteđenih financijskih sredstava i dobivenih sredstava za vatrogastvo od općine Nuštar, krenuto je u izgradnju 16. 9. 2004. god.


Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Nuštar željelo bi i nastojat će održati tradiciju vatrogastva u Nuštru koja se proteže od 1893.god.

Vatrogasci u Domovinskom ratu - monografija

sruseniDomVatrogasni200508

sviranjehimnezagodisnjuskupstinu

clanovi1977
zenskaekipa1984natjecateljskaekipa1973