Župa Nuštar - ukratko

Ispis

Župa Duha Svetoga - Nuštar
Filijale: Cerić (crkva u izgradnji), Marinci, (Kapela u dvorcu, stara crkva sv. Ane bez krovišta)

POVIJESNI PODACI

Najstariji podaci se nalaze u «Kanonskim vizitacijama župe» u Vatikanskim arhivima.
Na lokaciji «Zidine» ostaci su samostana redovnika Benediktinaca. Na starim temeljima sagrađena je Crkva svete Ane godine 1726. Materijalom od srušenog samostana sagrađena je kapelica svetog Križa u dvorcu godine 1737.
Župna «Spomenica» je iz 1803. godine.
Župa se spominje već 1332. godine. Vodili su je dijecezanski svećenici, a nakon provale Turaka 1526. franjevci iz Vukovara sve do izgona Turaka kad se 1803. spominju opet dijecezanski svećenici.

Crkva Sv. Anealtaltalt

 

 

 

 

 

VJERSKI ŽIVOT U ŽUPI
Župnik je SLAVKO VRANJKOVIĆ.

Župa ima oko 5500 vjernika katolika. U župnoj Crkvi sveta Misa je svaki dan, u filijalama utorkom i četvrtkom te, ovdje i tamo, nedjeljom i blagdanima.
Župniku u pastoralu uz «Pastoralno i ekonomsko vijeće» pomažu suradnici: kateheta i katehistice, voditelji pjavačkih zborova.
Župna Crkva ima tri pjevačka crkvena zbora. Još su tri zbora u filijalama: jedan u – Marincima i dva u Ceriću. Imamo stare orgulje od graditelja gospodina Petra Titza iz Beča, samo su tri u Hrvatskoj.
Župni vjeronauk se održava uobičajenim rasporedom.
Ova župna zajednica moli za duhovna zvanja. Župa ima sada šest živih svećenika i pet časnih sestara. Jedan od njih je pomoćni biskup mons. Đuro Hranić rodom iz Cerića. Imamo i udrugu «Serra klub» za promicanje duhovnih zvanja.
Otvorena je posudbena Biblioteka. Zimi su «Biblijske večeri», susret mladih petkom.

Statistika:
Do ove godine Župa je uvijek imala više rođenih nego umrlih.
Prema svemu sudeći ove godine će biti obratno.
Rođenih do XII. Mjeseca 62.
Umrlih do XII. Mjeseca 74.