Narodna knjižnica i čitaonica sv. Benedikta - Nuštar

Narodna knjižnica i čitaonica sv. Benedikta Nuštar
Križnog puta 18
32221 Nuštar
Tel.: 032 386 309

Radno vrijeme:
Ponedjeljak, srijeda i petak: 8,00h – 15,00h
Utorak i četvrtak: 12,00h – 20,00h

Pravila posudbe i korištenje usluga knjižnice:

  • članarina 20,00 kn, za djecu i mlade do 18 godina upis je besplatan;
  • može se posuditi 2 jedinice građe;
  • knjižna građa posuđuje se na rok od 14 dana;
  • zakasnina na knjižnu građu iznosi 0,50 kn po danu i primjerku;
  • sve knjige osim lektire mogu se produžiti osobno ili telefonom ako nije istekao rok posudbe;
  • sva neknjižna građa posuđuje se na rok od 5 dana, zakasnina iznosi 5,00 kn po danu i primjerku; ova vrsta građe se ne produžava;
  • besplatna usluga Interneta/računala, fotokopiranja i printanja;
  • radionice za djecu svaki četvrtak u 17:30.