Športsko - ribolovna udruga ''Mladost'' Cerić

Udruga je osnovana (prema spoznajama najstarijih članova) 1972. godine, te je u vrlo kratkom roku brojala oko 130 članova.Važno je napomenuti da od osnutka do danas nije prestajala sa svojim radom čak i u vrijeme privremene okupacije sela kada je i zabilježen najveći broj članova i aktivnosti u vidu Ribičkih večeri sa ciljem okupljanja mještana u nama najtežim povijesnim trenutcima.Danas, udruga broji tridesetak aktivnih članova kojima moramo pridodati i brojku od desetak kadeta koji svojim aktivnim radom, učestalim treninzima pod budnim okom Vitomira Mecanovića postižu zavidne rezultate što se najbolje može vidjeti po broju osvojenih odličja u zadnje dvije godine.

Udruga se financira skromnim ali dostatnim sredstvima doniranim od strane OPĆINE NUŠTAR kao i donacijama pojedinaca, bilo naših članova ili ostalih pojedinaca i poduzeća kojima se ovim putem ujedno zahvaljujemo. Upravni odbor je sastavljen od desetak članova udruge i sastaje se u pravilu svakoga četvrtka u poslijepodnevnim satima u prostorijama udruge (I. Meštrovića 1) kako bi bili što pristupačniji cjelokupnom članstvu.

Predsjednik: Ivan Rožmarić, mob. 098 952 1499

Tajnik: Ivica Dakić, mob. 098 530 945

Blagajnik: Vitomir Mecanović, mob. 091 767 8400

 

INFORMACIJE

Ribolovnice za 2012. godinu koštaju 450 kn

Članarina za 2012. godinu (za članove bez ribolovnice) je 100 kn

Članarina za kadete (do 14 godina) je besplatna, te se mole dijeca zainteresirana za ovaj oblik športa (posebno dijeca od 7-10) da se jave u udrugu radi formiranja novih natjecateljskih generacija.

Sve informacije vezane za ribolovnice, članarinu, raspored natjecanja ili rad sa kadetima možete dobiti od Vitomira Mecanović, mob. 091 767 8400 ili na druge, gore navedene kontakt osobe.

BISTRO!