Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratnih novčanih naknada polaznicima osnovne škole s prebivalištem na području Općine Nuštar u školskoj godini 2021./2022.

KLASA: 402-08/21-01/42

URBROJ: 2188/07-21-01/03

Nuštar, 30. srpanj 2021. godine

 

   Na temelju članka 3. Odluke  Općinskog vijeća Općine Nuštar o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za učenike osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. od 14. srpnja 2021. godine načelnik Općine Nuštar objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratnih novčanih naknada

polaznicima osnovne škole s prebivalištem na području Općine Nuštar u školskoj godini 2021./2022.

 

I.

 

        Pozivaju se roditelji/skrbnici učenika osnovne škole s prebivalištem na području Općine Nuštar da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu u školskoj godini 2021./2022.

        Pravo na jednokratnu novčanu naknadu može ostvariti svaki učenik/ca osnovne škole  koji zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom ima prebivalište na području Općine Nuštar.

         

II.

 

      Roditelj/skrbnik učenika/ce  osnovne škole podnosi

  1. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade u školskoj godini 2021./2022. (obrazac se može pronaći na stranicama Općine Nuštar www.nustar.hr, podići u Općini Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32221 Nuštar na samom ulazu ili zatražiti na email adresi nustar-opcina@vu.t-com.hr )
  2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika i učenika
  3. Kopija tekućeg računa  

Ukoliko roditelj ima više djece dovoljno je podnijeti 1 zahtjev i njemu navesti svu djecu.

 

III.

 

Zahtjevi se podnose na slijedeći način:

  • U Općini Nuštar radnim danom od 02. do 20. kolovoza 2021. godine u vremenskom periodu od 09:00 – 12:00 sati (predvorje Općine);
  • na e-mail adresu Općine nustar-opcina@vu.t-com.hr
  • poštom na adresu: Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32221 Nuštar

 

Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi neće se razmatrati.

 

 

IV.

 

      Javni poziv se objavljuje na Internet stranici Općine Nuštar www.nustar.hr te na oglasnim ploči Općine Nuštar.

 

OPĆINA NUŠTAR

OPĆINSKI NAČELNIK

Hrvoje Drinovac

 

 

 

 

 

 

ZBOG EPIDEMIOLOŠKIH MJERA MOLIMO VAS DA SE PRIDRŽAVATE NAVEDENOG PERIODA TE DA PRILIKOM OSOBNOG DOLASKA U OPĆINU DONESETE POTPUNU DOKUMENTACIJU ( unaprijed iskopiranu)!!